180.00

370.00

350.00

50.00

50.00

50.00
kwota całkowita0

Powyższe ceny nie obejmują cen materiałów. Przybliżony koszt m2 z materiałem – 800 zł (beton b20, folia izolacyjna, cement, stal, piasek, kamień naturalny, impregnat).