ścianka działowa w łazienceJak postawić ściankę działową?

Często ścianki działowe są kluczowym elementem remontu mieszkania Prawidłowo postawiona ścianka działowa musi spełniać kilka podstawowych funkcji takich jak:

  • sztywność
  • nośność
  • izolacja akustyczna
  • odporność na ogień

Podstawą przy stawianiu ścianki działowej jest właściwe wyznaczenie miejsca przebiegu ścianki oraz uwzględnienie grubości opłytowania, dlatego warto zaznaczyć sobie te parametry na posadzce. Do montażu stosujemy profile do mocowania do stropów i podłóg (typ U) oraz pionowych słupków do mocowania do ścian (typ C), które należy zamontować co 60 cm. Takie profile tworzą szkielet i konstrukcję nośną ściany.

Ważne, aby wszystkie profile, które będą mocowane do podłoża (typ U) podkleić uszczelniającą taśmą piankową, co pozwoli zachować właściwe parametry akustyczne i ogniowe.
Profile możemy przymocować za pomocą kołków szybkiego montażu, czyli takich, które wbija się młotkiem, gdyż kołki wkręcane mogą nie zapewnić trwałego mocowania. Co ważne kołki powinny być wbijane w odległości mniejszej niż 100 cm. od siebie.

Otwór na drzwi zasadniczo osłabia całą konstrukcję, dlatego w jego obrębie należy dodatkowo ją wzmocnić. W tym celu stosujemy słupki ośnieżnicowe, które montujemy specjalnymi kontownikami. Nie można również zapomnieć o szczelinie kompensacyjnej, która powinna znajdować się u góry konstrukcji. Między słupki ośnieżnicowe, na właściwej wysokości montujemy odpowiedni rygiel. Nad drzwiami powinny znaleźć się dwa połączenia płyt, dlatego należy tam wstawić dwa dodatkowe profile słupkowe odsunięte od naroża o co najmniej 15 cm.

Następnym krokiem jest docięcie profili do odpowiedniej długości, z zachowaniem szczelin kompensacyjnych (10-15mm.) oraz ustawienie konstrukcji nośnej.

Kolejnym krokiem jest przycięcie płyt do odpowiednich wymiarów. Ich przykręcanie rozpoczynamy od drzwi. Pamiętajmy, że płyty nie mogą stać bezpośrednio na podłożu, gdyż należ zachować dylatację, dlatego podkładamy kawałki płyty pod płytę montowaną. Po ustawieniu płyty sprawdzamy czy jest zachowany poziom i przykręcamy ją do profilu słupkowego za pomocą wkrętów, których długość powinna być większa niż grubość przykręcanych płyt, co najmniej o 10 mm. Kiedy pokryjemy całą ściankę płytami możemy przejść do instalacji elektrycznej.

Jeśli ścianka ma spełniać funkcję odporności ogniowej zaleca się, aby puszkę elektryczną zabezpieczyć warstwą gipsu o grubości co najmniej takiej samej jak grubość płyt.
Po opłytowaniu pierwszej strony ściany, między profilami układamy wełnę szklaną w taki sposób, aby dokładnie wypełnić izolowane przestrzenie. Następnie przystępujemy do montażu płyt z drugiej strony powstałej konstrukcji tak, aby połączenia płyt gipsowo-kartonowych były przesunięte o jeden słupek i wypadały naprzemiennie względem płyt po drugiej stronie ściany. Ma to na celu zapewnienie równomiernej sztywności na całej powierzchni konstrukcyjnej. Jeśli planujemy przykręcenie drugiej warstwy płyt należy wypełnić masą szpachlową spoiny w pierwszej warstwie. Następnie rozpoczynamy przykręcanie kolejnej warstwy pamiętając o użyciu dłuższych wkrętów o rozstawie nie dłuższym niż 25 cm.

Miejsca spojeń w powstałej w ten sposób ściance działowej należy trzykrotnie zaszpachlować. Pierwsza warstwa wyrównuje spoiny i krawędzie, druga – nakładana następnego dnia, pozwala zespolić i wzmocnić konstrukcję, a trzecia tak zwana finiszowa przygotowuje ściankę działową do malowania. Przygotowując masę szpachlową należy pamiętać o zachowaniu właściwych proporcji oraz o tym, aby jej nie zapowietrzyć podczas mieszania, gdyż zmniejszy to jej wytrzymałość. Przed szpachlowaniem należy uzbroić ścianę:
zbrojenie za pomocą siateczki samoprzylepnej wymaga, aby została ona przyklejona na czystą płytę, a następnie zaszpachlowana

w przypadku fizeliny i papieru rozpoczynamy od nałożenia masy szpachlowej na spoiny, a następnie wciśnięcia ich w świeżą masę i dociśnięcia do płyty. W pierwszej kolejności szpachlujemy spoiny pionowe, a następnie poziome.

Bardzo ważne jest, aby masa szpachlowa dokładnie wypełniła miejsca, gdzie stykają się krawędzie płyt tworząc niepotrzebną przestrzeń.

W tych miejscach gips musi dokładnie wyschnąć, aby zapobiec zmniejszeniu wytrzymałości. Drugą warstwę masy szpachlowej nakładamy następnego dnia, a trzecią po minimum 12 godzinach. Jej cienką warstwę rozprowadzamy znacznie szerzej poza same spojenia. Po wyschnięciu przystępujemy do szlifowania powstałych nierówności, oczyszczenia powierzchni z kurzu i pyłu oraz do malowania.

adminPORADNIKJak postawić ściankę działową? Często ścianki działowe są kluczowym elementem remontu mieszkania Prawidłowo postawiona ścianka działowa musi spełniać kilka podstawowych funkcji takich jak: sztywność nośność izolacja akustyczna odporność na ogień Podstawą przy stawianiu ścianki działowej jest właściwe wyznaczenie miejsca przebiegu ścianki oraz uwzględnienie grubości opłytowania, dlatego warto zaznaczyć sobie te parametry na posadzce. Do montażu...usługi remontowo - budowlane